Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij lachte. „Och, meisjes van zestien jaar denken er meest allen zoo over. Daar heb je die goede Baby zelve.... die heeft al zoo lang het trouwen in haar hoofd! — En ik zal je eens wat zeggen.... ging zij half fluisterend voort. „ Het arme kind is doodelijk verliefd

op je vriend Kant!"

„Hoe weet je dat?" vroeg hij snel.

„Wel zij heeft het mij zelf gezegd, verleden jaar al. Jij schynt het dus ook te hebben geweten ? O! dan begrijp ik alles .... dan is dat plotseling afseinen ook afgesproken werk geweest. Ik dacnt het; al"

Ja' vader had iets van dien aard gemerkt, en vond het dus beter ze niet weer samen te brengen, als het vermeden kon

„Heel verstandig!" zeide Carla met een lach. „Want ik geloof niet dat één haar van zijn hoofd aan het goede kind denkt.

Er was iets in haar spottenden toon dat hem onaangenaam

aandscd.

„Hij denkt aan geen enkele vrouw " zeide hij schouderophalend , „ althans zeker niet met het oog op een huwelijk, ik geloot niet dat Kant licht trouwen zal."

„Waarom niet?" vroeg zij belangstellend.

.Omdat hij tegen den levenslangen band van het huwelijk opziet."

„Heeft hij je dat gezegd?" „

Och wij hebben in dien zin wel eens met elkaar gesproken — was het ontwijkende antwoord. .. Maar om op Baby terug te komen:

spreekt zij wel eens over hem?"

„Vroeger wel, nu al lang niet meer. Zij wil het niet meer weten.

geloof ik." . ,

, Arm klein ding, wat wordt zij al wijs en verstandig, dacht

hij', zich plotseling herinnerend hoe dapper zij uiterlijk hare teleui-

stelling had gedragen, toen het bewuste telegram arriveerde.

Kon zij haar geest maar met het een of ander bezighouden. ^

hernam hij hardop. „Dan zou zij wel weer vroolijk en gezona

^Hoe bedoel je dat?" vroeg Carla verwonderd. „Wat zou je dan

willen dat zij deed?" _ , , . , , .

„Wat zij zelve wil.... als zij maar iets deed, iets wat haar interesseert. Jonge meisjes hebben toch ook zoo'n vervelend, onbelangrijk bestaan. Ik voor mij begrijp niet, hoe zij zoon armzalig leven van handwerkjes en uitgaan en romannetjes

Sluiten