Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Denners had de grootste moeite om kalm te blijven bij het zien van die wilde smart.

„Als je bedaard bent, zullen wij alles te zamen overleggen. Ik verwijt je niets, dat zie je, hoe ongelukkig het me ook maakt — ongelukkig om jou natuurlijk."

Anna zweeg, klappertandend als in koorts. Haar anders zoo rond gevuld gezichtje was geheel veranderd in die enkele oogenblikken. Haar moeder troonde haar zachtjes mede naar een bank bij het venster en deed haar neerzitten.

„ Hoe is het gekomen ?" vroeg zij bijna fluisterend.

„ Ik weet het niet...."

„ En sedert hoe lang weet je dat je van hem houdt ?"

„ Ik weet het niet ik geloof pas sedert hij ziek is."

„Dus hij vermoedt niets?"

Zij schudde van neen.

„ En hij zelf....?"

Weer een hoofdschudden.

Mevrouw Denners ademde vrijer.

„ Dan ben ik gerust.... dan zal je als een moedige, krachtige vrouw je geheim bewaren, nietwaar ? "

„Ja," klonk het met een snik.

Een zwijgende handdruk volgde. „Nu, dan blijft het voor goed begraven tusschen ons drieën.... dat is alles wat ik weten wilde. Nu behoeven we er niet meer over te spreken." Nog een handdruk en Mevrouw Denners stond op; maar Anna klemde zich aan haar vast.

„En als ik u beloof, plechtig beloof dat nooit, nooit iemand het weten zal, dan mag ik hem wel oppassen, niet waar? — O, moeder, wees niet wreed!" vervolgde zij, toen deze zich zwijgend afwendde. „ Ik kan het niet dragen dat hij geheel aan vreemden is overgeleverd, die niets voor hem voelen, niets om hem geven.... dat geen bekende stem hem in zijn lijden kan toespreken. En liefde vermag zooveel! U heeft mij immers gered, u alleen, toen ik als kind zoo zwaar ziek was.... ik weet het, u heeft mij gered die twee dagen en twee nachten, toen alles van uw oplettendheid en zorg afhing.... papa heeft het mij zoo dikwijls verteld! Een vreemde verpleegster zou misschien van vermoeidheid zijn ingeslapen, maar u kón niet slapen, omdat ik uw kind, uw alles was! En ik zou ook niet slapen omdat hij mijn alles is!"

Hoe de stem van het koele verstand te doen hooren tegenover

Sluiten