Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat staat bij mij vast. Je schreef me dat ik die „iets" of die „iemand" niet was.... Goed, dat nam ik dadelijk aan. Maar dan behoef je nu niet je arme zuster letterlijk met een arm de deur uit te zetten, en mij op quasi-beleefde wijze het hotel uit te jagen! Nu, geef ik je logica of niet?"

„Ik heb je gezegd," zei Barthold eenigszins ongeduldig, „dat ik van niets volkomen zeker ben. En omdat ik mijn zuster hartelijk liefheb, vrees ik voor haar zelfs de schaduw van een verdriet."

„ Dat doet je hart eer aan," zeide Robert met een erg ondeugenden blik op het gelaat van den ander. „Maar nu kom ik pas aan het brandpunt van mijn redeneering. Mocht het wezen — en nu ik haar heb weergezien, hoop ik dit. boven alles — mocht het nu wezen, dat ik nog steeds de gelukkige „iemand" ben, dan zal ik je vader vragen mij het geluk van zijn oogappel te willen toevertrouwen."

Barthold sprong letterlijk overeind.

..Wat zeg je daar? Meen je dat?"

Ik zou thans waarachtig niet graag schertsen."

„En je hebt zoo'n afkeer van het huwelijk?"

„Dat heb ik ook, maar ik heb nog meer afkeer van mijn leven zooals het nu is. En voorzoover in deze idiote samenleving het huwelijk nu eenmaal 't eenige middel is om op deugdzame wijze echtgenoot en vader te worden, moet ik den Rubicon wel overtrekken. Bovendien, zooals ik je reeds zeide, nu ik het bolronde

bakvischje van vroeger, veranderd zie in een ja, hoe zal ik je

mijn indruk zeggen? Ik vind haar veel meer dan mooi.... ik vind haar een touchante verschijning. Of het komt door al dat somber

zwart, omlijstend dat jong aschblond kopje of door het besef

dat ik toch misschien de directe oorzaak ben van de bewuste „vocatie '.... Enfin, ik weet het niet, maar het heeft waarachtig iets van den zoogenaamden coup de foudre!"

Barthold was nog niet van zijn verbazing bekomen. „Maar ben je niet bang, Rob, dat zij toch te veel kind is voor iemand van jouw natuur? Want hoewel de echt vrouwelijke behoefte in haar is ontwaakt zich aan anderen te wijden.... een kind is zij nog altijd. En intellectueele ontwikkeling moet je bij haar niet zoeken. Zij zal je geestelijk leven nooit kunnen deelen."

„Zij is geen moderne vrouw, wil je zeggen, neen, goddank niet! Ik ben veel te ijdel, om naast me een vrouw te dulden, vooi wie ik ook slechts een episode ben.... even als zij voor

Sluiten