Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^m^Teear^ * W"arheid m«° *<«. Anna, .r.u vader je

»Ja, ik wist dat ie het zon ook. Zijn toestemming is voor mij als e!n-?• Z°° VOel ik hfet wijding die ons nog ontbrak/001' ^ ^ 660 Wijding ~ de eenige

BartÏÏ^weTgéwLSS "T ?.«*»«> •» Amsterdam, rijtuig voor het huis stil. ' U'mge uren later hield een

Meryan, Johanna en Babv stanfe» uit ö trad Barthold's moeder od Ann* S r' na enkele ontroering, slechts door een nevel de neS' °Vermand door haar mocht te onderscheiden " ?k hooJ tt Jf , °m haar heen ver" zijn," sprak Johanna haar £ïï h fJ te zamen gelukkig zuit kus gevend. „Ik dank ie 'dat ie in? vattend en haar een

Maar Anna stond f zoon z°o Mefhebt"

vreeselijken dag toen diezelfde* °"bew^eliJk> even als op den gend had aangezLT Zh had h Jt T ^ 200 koel en b^edigeleerde les aanhoorde geV°d alSOf z« een va» buiten

„Hier is je Ui^en 1™^ T* d& woorden:

om haar hals sloeg, barstte'zij in snikkenuï

vrouw nu — niet allee ma„n ,en Ult- En Baby, geheel

grijpend, en zich heel gewichtig voeknri deD toestand be" jonge verloofde, kuste haar h£LI????i m ^ zaligheid van troostwoordjes toe die \nm , ®lljk en fluisterde haar lieve glimlach beantwoordde 0°r l"K tranen h«» ™' een

eto* naar

vandaag niet weg!" meekomen, maar kon

fcussen^als' hif haar^lnn= tÜ ' gaf h«"' <*« »'™veel

enveloppe open. ' & ?A'n geven- Daai'na maakte hij de

An^lf^hSfn',0"!8 t!T' ? ,Weet nU wie ™ «Jouw mijn wegblijven. Je w«t hZT J'f Va^' me

je mijn arme kleine Bab'v niet tf ï tranen-acte! Zal

I* torn later we,

Rob."

Sluiten