Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOTEN VREUGDE

Als 't laatste licht nog aan den hemel is

Maar langzaam weggaat in de zee, dan valt

De scheem'ring over de aarde en daagt een droom

Vol starren aan den hemel mijner ziel.

En, half in licht en half in duisternis,

Dagen mij al die lieflijke gestalten,

Die ik des daags gezien heb en ik hoor

Den voetstap van voorbijgegane vreugde,

Als van een vriend, die heengaat in den nacht.

Want, weet ge, als soms mij aan den hoek der straat Een vriend verlaat, die 'n eindweegs met mij ging, Dan sta ik lang te luist'ren, lang nadat Zijn voeten uit de straat zijn — en ik meen

Sluiten