Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIII

Als de gedachten van een gansch geslacht Profetisch droomen van een nieuwen naam, Dan leest een knaap dit boek, waarin uw faam

Als in een schoon graf slaapt en 't waken wacht.

En hij zal 'tal begrijpen en zijn kracht

Zal wassen als eens arendjongs, — met saamGevouwen handen fluistert hij een naam,

En staart langs de aarde in eenen droom en lacht.

Dan zal de wereld klinken van gezang,

En een groot licht zal over de aarde gaan,

Alsof het goede zegeviert op 't kwaad.

En dan een verre berg, een wild gedrang

Van menschen om een kruishout, en daaraan Een knaap met droomend oog en moê gelaat.

Sluiten