Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Ziel van mijn Ziel! Leven, dat in mij woont,

Veelnamige Mysterie, die ik noem Mijn Ik, mijn Zelf, mijn Wezen, — die u toont

Altijd een andre, en uwen eigen doem Spreekt op u zelve en dit mijn lichaam maakt Het werktuig uwer woorden, 't instrument,

Dat gij bespeelt en maakt aan de aard bekend Uw melodieën, dat aanstonds ontwaakt

Dit menschdom heinde en veer: — ü roep ik aan; Opdat gij spreke' en van mijn lippen drijv'

Lente van zang, die over de aard zal gaan, En 'k thans niet mijn maar uwe woorden schrijv'.

Sluiten