Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

'k Heb u altijd gezocht en trachtte altijd

Te luist'ren naar uw woorden; maar als een, Die staat aan 't strand der zee en hoort aldoor Der waatren ruischen en het wijd en zijd Breken der golven, en zijn voeten treên

Krakende schelpen; — en hij nijgt het oor, Om in 't geluid te grijpen één geluid,

Omdat, als hij het hoort, hij zal verstaan Ontzachbre wijsheid, zulke als de Natuur,

Eens in een eeuw, aan één verkorene uur, Meêgeeft, opdat die ze uitlegge en beduid'

Den grootste van die dan op aarde gaan; — Maar vruchtloos: — zóó hoorde ik in mijne ziel, Van dat ik kind was en der wereld droom Kleurde mijn oogen met zijn bonte beeld, — Een heir van stemmen in mij, en ik hiel'

Mijn ooien wakker in den nacht, vol schroom Biddend, dat me üw geluid niet bleef verheeld. O, als een kind, dat op een marktplaats dwaalt,

Sluiten