Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philosophie is hatelijk en vaag;

Recht en Geneeskunst zijn voor klein verstand; Theologie is de ergste van die drie,

Onsmaaklijk, grof, verachtlijk en gemeen ; —

Maar dol ben 'k, o 'k ben dol op tooverij. Zoo, zoete vrienden, helpt me in dit besluit, En ik, die met precies geredeneer Weerlei de doctors van de Duitsche kerk, En deed de bloem en trots van Wittenberg Aanzwermen op mijn thesen, als de geesten Op dien zoeten Musaeus, in de hel, —

Ik zal zoo knap zijn als Agrippa was,

Wiens schim geheel Euroop hem eeren deed. vald. Faustus, deez' boeke', uw geest en onze ervaring Zulle' al de volken ons doen heil'gen noemen. Als Indianen hunnen Spaanschen heer Lastdragend dienen, zóo zullen de geesten Van ieder element ons dienstbaar zijn; — Als leeuwen waken ze over onzen slaap; Als Duitsche ruiters met hun ruiterstaven, Of Lapland-reuzen dravende ons terzij; Als vrouwen soms, of meisjes zonder man,

Sluiten