Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zigheid en Liederlijkheid. Ik spreek geen woord meer, voor geen geld.

faust. Wat is u, Mevrouw Snol; — de zevende f liederlijkh. Wie, ik, heer? Ik ben iemand die liever een duim rauw lamsvleesch heeft dan een el gebakken stokvisch; en de eerste letter van mijn naam is een L.

luc. Vooruit naar de hel, naar de hel! Nu Faustus,

wat zegt ge er van ?

faust. O heerlijk vind ik 't.

luc. Wacht maar, de hel is vol met zulk soort moois. faust. O mocht 'k de hel eens even zien en dan

Weerkomen. Wat zou 'k blij zijn!

luc. Dat moogt ge; ik laat u halen om middernacht. Neem tusschentijds dit boek, en lees het wèl, Dan kunt ge u voordoen in wat vorm ge wilt faust. O 'k dank u, dank u, macht'ge Lucifer!

Ik zal 't bewaren als mijn leven-zelf. luc Vaarwel, Faustus, denk om den Duivel.

faust. Vaarwel, Vorst Lucifer.

(Exeunt Lucifer en Belzebub.)

Kom, Mephistophilis. (Exeunt.

Sluiten