Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat 's tweemaal. Doe 't nu niet de derde maal: Ik waarschuw je vooruit.

(De Paus slaat weer een kruis en Fausius geeft hem een slag om zijn ooren; dan loopen allen weg.)

Komaan, mijn Mephistophilis, wat nu ?

meph. Wel, weet ik het? We zullen gevloekt worden

met bel, boek en kandelaar.

faust. Wat, bel, boek en kandelaar, — kandelaar, boek

en bel,

Achteruit en vooruit moet Faustus naar de hel! Straks hoor je dat een zwijn gromt, een ezel

balkt, een kalf blaat, Omdat men den verjaardag van Sint Pieter vieren

gaat.

(De Monniken komen op om de mis te zingen.) ie mon. Komt, broeders, laat ons vromelijk doen wat ons te doen staat. (Zij zingen:)

Gevloekt zij hij die Zijn Heiligheids eten van de tafel stal! Maledicat Dominus!

Gevloekt zij hij die Zijn Heiligheid een slag op het gelaat gaf! Maledicat Dominus!

Sluiten