Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloren. Ik schreef hem een acte met mijn eigen bloed: de tijd is voorbij, het uur zal slaan, en hij zal mij halen.

ie stud. Waarom vertelde Faustus ons dat niet eerder,

opdat geestelijken hadden gebeden voor hem? faust. Ik heb dikwijls gedacht dat te doen, maar de duivel dreigde me in stukken te scheuren als ik God noemde, te halen lijf en ziel, als ik ééns naar een geestelijke hoorde; en nu is het te laat. Gaat heen, vrienden, opdat ook gij niet omkomt. 2e stud. O wat zullen wij doen ter redding van Faustus ? faust. Spreek niet van mij, red u zelf en ga heen. 3e stud. God zal mij kracht geven. Ik blijf bij Faustus. ie stud. Verzoek God niet, lieve vriend', laat ons in de andere kamer gaan en daar bidden, dat God hem bijsta.

faust. Ja, bid voor mij, bid voor mij! en wat ge ook hoort, kom niet bij mij, want niets kan mij uitredden.

2e stud. Bid dan, en wij zullen bidden dat God u genadig zij.

faust. Vaarwel, vrienden: als ik leef tot morgen, kom

Sluiten