Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maandelijks rapport had uit te brengen aan de familie.

Vader zou baas worden over de smidse en volgens den vreemdeling was vader een geducht arbeider, die, als bij eenmaal aan den gang was, met twee, drie knechts heel wat zou kunnen doen. Vader slikte den toegezwaaiden lof' volkomen impassible. Antoine, zoo was wijders bepaald, zou over een paar jaar aan het hoofd komen te staan en den boekhouder overbodig maken. Vader werd en zou blijven baas of wel meesterknecht, juist wat hij waard was. Toen de smid dat betoog had aangehoord, behoorlijk gesteriliseerd van alles wat de toekomst betrof, zei hij :

„Zoo. zoo!"

„Vindt je het goed, baas?" vroeg de voogd beleefd.

„Ja, het zal wel zoo motte" kauwde de ander er uit.

Tot zijn genoegen kon de vertegenwoordiger van den familieraad alzoo bemerken, dat de smid nog onder suggestie was, en dadelijk vroeg hij dus:

„Zal ik den verkoop van het winkeltje dan

Sluiten