Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij stond nu feitelijk onder curateele, de boekhouder van het opkamertje bedisselde alles, telde hem zijn geld uit, evenals den knechts en deed de meest gedetailleerde vragen omtrent den gang van het werk. Hij behandelde alles wat op financieel gebied in de zaak omgiug. Vader berustte er in, verwonderde zich niet, omdat alles toch vreemd was geworden en ontving zijn loon met de zelfde onderdanigheid als zijn knechts.

„Ben je ook notaris"? vroeg de smid eens aan het verwonderde boekhoudertje.

„He ?"

„Of je ook notaris bent?"

„Nee", glimlachte het ventje een beetje verlegen.

„Nou, je bent er anders pedant genoeg voor".

„0, zoo" en de penneman boog weer over zijn werk.

Behalve bij die gelegenheid vertoonde de smid nooit een zweem van verwondering over de aanwezigheid van den avondlijken albedil, die alle geld, in het zelfde kistje, waaruit de smid vroeger zoo vaak had geput, 's avonds meenam en nooit heenging zonder een .... „en wilt U dan zorgen dat morgen . . . ." /

Sluiten