Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Antoine was opgegroeid tot een mensch van verfijnde nerveusiteit, die onder kleine lichte erupties in zijn gemoed, die anderen nauw bemerkten, zwaar leed. Door het harde realisme van het arbeidersgezin rond hem, werden zijn sentimenten eiken dag opnieuw voortgegeeseld tot een haastige begeerensvolle jacht naar het abstracte, naar kunst en gedichten, velden van spelende emoties, waar zijn ziel gelegenheid had zich te onttrekken aan een kring van bonkig en vloekend bewegen.

Zijn vader was, na twintig jaar, nog dezelfde van vroeger, alleen dulde hij nu de tiranie van zijn sterker en ruwer dan hij geworden zoons. Aan de al te impulsieve zorgelijkheid van moeder, ontgroeide Antoine nog voor zijn meerderjarigheid. Maar naast hem wiesen op, drie van die

Sluiten