Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel van je klanten ... Ik zal nou maar eens zeggen: honderd, geef je uit in de week en je krijgt tweehonderd, dan houdt je honderd over. Dat deel je door vier en dan hebben we ieder vijf en twintig in de week."

„Zoo, zoo, je praat goed. Waar betaal je je knechts van en de rente van het kapitaal .

„De knechts, die deelen ook mee, dat is het 'm juist. En kapitaal heb je niet noodig. Dat is het mooie ervan. We werken voor ons zelf en niet voor de opvreters.

„Eu wat versta jij nou eigenlijk onder opvreters?' vroeg vader, in verholen verkneukeling over een herrie, Nol op weg helpend.

„Moet je dat nog vragen?"

„Ja", zei vader met een knikje.

„Nou, kijk dan maar op zij."

Met een grooten grijnslach van zijn bestoppelden mond keek vader Antoine vlak in het gezicht. Job luisterde nog altijd niet; maar deed zijn slokdarm met zware stompen het eten naar omlaag drijven. Bij Antoine schoten de zenuwtrillingen van drift over het gezicht; hij wilde al antwoorden, doch in beverig overleg hield hij de woorden nog terug.

Sluiten