Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ijzeren balk op zijn been kreeg of toen Job gebrandmerkt werd over zijn koeienoog. En dan — zoo dacht hij kwaad — een onzichtbaar letsel, zooals hij nu droeg in zijn ziel, is toch meer en erger dan de verminking van deze vreemde ellendelingen. zonder beschaving, zonder het vermogen de abstracte dingen van het leven te onderscheiden.

Helderder dan ooit stond het nu dan ook voor zijn geest, dat hij het heele nest van ijzerwezens in zijn macht. had. Als hij wilde, kon hij ze veroordeelen tot ellende, als hij wilde werden ze de zaak uitgedreven en teruggebracht tot denzelfden staat van schooiers-beklagenswaardigheid als waaruit ze waren voortgekomen. Hij kou dat alles door zijn geld.

„Zoo, zanik niet" sprak hij tergend, met de pose van vorstelijke kalmte, zijn vader na. „Ik ben niks hier! alleen heb je mijn geld maar noodig !"

Vader was opeens w-eer geheel wakker. Zijn drift, zooals hij getoornd had tegen Nol, lag nog ongetemd in zijn binnenste beschikbaar. Zijn breede kaken begonnen te kauwen.

„Watte V'

r.lelie speelt mooi weer van mijn geld. Als ik

Sluiten