Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, juist en waar hij bestaat, doet de beste van de twee partijen niets beter dan terugwijken".

„Maar dat kan toch niet: wijken in zoo'n geval. Dat zou toch zulk een leugen zijn".

„Hoezoo dan ? Een leugen V'

„Het kan toch niet opgaan, zoo'n noodzakelijkheid zou toch te wreed worden, dat het beste bloed, waarin zich door cultuur van generatie op generatie de hoogste eigenschappen hebben opgehoopt — zou moeten teruggaan voor het nog onbewerkte, heelemaal ruwe materiaal".

„Toch geloof ik", zei de antiquair en hij bevoelde voorzichtig een hoek van een empire-tafeltje, „dat het eenmaal nog zoover komen zal; socialisme en materialisme, allemaal vijanden van de kunst, worden hoe langer hoe sterker. Ik vind het zelf een pijnlijke gedachte, meneer Antoine, maar ik geloof, dat al dat mooie, al dat empire, al dat renaissance te gronde zal gaan: renaissance in den mensch en de renaissance in de kunst".

„Dwaasheid" vond Antoine. „De geest is altijd toch de sterkste geweest. Hebben dan vroeger de mindere standen eenige kracht uitgeoefend ten kwade. Waarom zouden ze het dan nu doen ?

Sluiten