Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan een hollandsche smid. En als hij logisch redeneerde dan was hij meer dan de ridder, zijn voorvader, die bij St. Qnentin onder Egmond vocht. Want alle goede eigenschappen, die sedert de afstammelingen van dien hadden opgegaard

moesten nawei'ken in hem

.... Nu ja. het geslacht was verarmd, misschien had het wel eens ergens in Frankrijk als bedelaar rondgeloopen ; maar door den handel was het er toch weer bovenop gekomen. Zijn familie was in elk geval welgesteld. En zijn moeder was een hoogst beschaafde vrouw. Dat kon meneer Vanckert immers wel zien aan het portret. Dat net bloed dus verdrukt werd, was niet dan de schuld van het domme noodlot, van de blinde democratie. En ook dat huwelijk, waaruit hij gesproten was, was een groote domheid. De waanzin daarvan drukte op zijn zenuwgestel. Hij wist het heel goed ; hij was gedisponeerd tot krankzinuigheid. Hij was een zenuwpatiënt, een soort van non-valeur in het leven. Hoe kon het kind van een voortreffelijke moeder en een man als zijn vader anders zijn, dan een die het merk van dwaasheid met zich rond droeg? Zooals Job het stigma van zijn bruut bedrijf,

Sluiten