Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben! Waarom vraagt hij het zelf niet, of die stomme Job."

„Je weet toch", zei moeder nederig, „dat jelui niet goed met elkander zijn. 't Kost me verdriet genoeg. Maar laat het ten minste blijven zooals het is geweest. Als jelui elkaar met het werk begint te dwarsboomen, dan gaat de heele zaak op de flesch."

„'t Zal mijn zorg wezen."

„Je eet er toch net zoo goed van als een ander", zei moeder strijdvaardiger.

„Nietwaar! jelui eten van mijn geld. En ik kan toch overal een betrekking krijgen."

Antoine zat vlak tegenover het portret van zijn moeder en hij keek er naar, telkens als hij een groot woord had gezegd, als om van haar te vragen, of hij zich zijn bloed niet waardig gedroeg.

Moeder wilde het nog eens met vriendelijkheid probeeren.

„Kom, wees nou verstandig." Ze legde haar hand op zijn schouder na ze even aan haar schort te hebben afgeveegd. Maar hij schudde haar in een reflectieve siddering af. Hij schuwde die aanraking nu, zoo tegenover den geest van

8

Sluiten