Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze hadden het beloofd en voelden schaamte en schande erover, dat ze het nu ook niet deden. Ze konden niet! . . .

Her was de vlugste in dit geval. Hij zat te draaien op zijn stoel, zinnend op het begin van een vriendelijk gezegde, en toen hij met geen mogelijkheid iets vinden kon, ging hij de verwijten uitdenken, die hij de anderen zou toevoegen, omdat zij het niet gedaan hadden.

Laffe knullen die ze waren, om nou toch nog te koppen !

Nol schoof met luchtigheid de verantwoording op de anderen ; hij had toch van het complotje niets willen weten. Her had het geopperd ; die moest het dan ook maar doen. Vader dacht heelemaal niet, hij had alle zielskracht noodig om zich een figuur te geven in die oogenblikken van bezwangerde stilte, waarvan niemand wist of er een aandoenlijke verzoening dan wel het heftige woordgeknal van een ruzie uit zou voortkomen. Voor dat pijnlijk raadsel zaten ze allen ; ze voelden met spijtigheid hoe de minuten verliepen en de gelegenheid om op ongedwongen wijs de vriendelijkheids-aanval te beginnen, vervloog.

Sluiten