Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boven op zijn kamertje zat Antoine te denken. Hij zou dan toch maar blijven! Het was zoo ongemakkelijk om elders heen te gaan. Men wist niet of de ellende van hier erger zou zijn dan die elders, omdat beiden toch gekocht moesten worden met een beetje geld. Genoeg om goed te leven had hij niet. Het was maar een beetje, dat hij op zou kunnen maken in eenige maanden van weelde, die hij met lucullisch verlangen begeerde, maar ook : ze te nemen, was zoo'n groote last. Hoe zou het moeten, waar zou hij ze koopen : weelde 1

't Zou dau in elk geval toch een halve zijn, luxe, die maar éen moment de zijne was en onder twijfelingen, waar hij toch maar heel tijdelijk de rijke heer van zijn bestaan zou zijn. Eu dan dacht hij er toch weer over, dat het goed en waardig zou zijn, zijn moeder's geld zóo te redden uit de klauwen van dit veracht gezin. Voor elke twee rijksdaalders kon hij een flesch champagne koopen en ze zouden beter gebruikt zijn dan omgezet in aardappelen met schunnig vleesch van de extremiteiten van een magere koe. Als het dan toch weg moest, dan liever op een ge-

Sluiten