Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

De ontsteltenis over het besluit van Antoine, niet meer te teebenen, bleet' voortduren in het gezin, onverminderd. Het hek, een werk van grooten omvang en met details die zeldzame zorg vereischten, bleef onbegonnen; de mannen zochten lang na tafel nog den tijd dood te slaan met wanhopige overwegingen ; totdat het uur kwam, waarop ze naar de kroeg konden gaan; daar mokten ze dan weer te samen, vol vreezen over den naderenden ondergang van de zaak en de ellende, die hen onafwendbaar wachtte. Heel huu leven hadden ze gewerkt om het geld ; maar het symbool van de verworven welvaart, de zaak, veridealiseerde zich toch voor hun duister verstand, en met een ware dof-ethische smart zagen ze den ondergang van hun leven komen.

Job bleef werken. Geen oogenblik kwam hij

10

Sluiten