Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hoe weet je het dan?"

„Ze zeggen 't, en je zal zien als hij de scheepjes gegeven heeft, dan vraagt hij haar meteen."

Den volgenden dag ontdekten ze weer nieuwe details a;m de scheepjes.

Job had den wimpel wat uitgeknipt en aan alle drie roervlaggetjes gemaakt.

Zoo duurde het nog eenige dagen, tot op een avond Job in de kroeg verscheen met het smeedwerk op zijn nek.

Hij schoot' het voor Lien op de toonbank.

„Dat is voor jou", zei hij. „En ik kom morgen met de stangen om het vast te maken, buiten.''

Lien was opgetogen over het geschenk en juichte in erotische gillen haar vreugde uit. Haar jongere zuster, gekke Marie, kwam in idiote traagheid, de groote bruine kijkers met neerhangende oogleden in begeerige aandacht gespannen, uit haar hoekje te voorschijn. Ze lachte met een zielloos vertrekken van haar mond, en ging toen, na lang aarzelen, de uitstekende puntjes van de schepen voorzichtig bevoelen.

De kroegbaas en zijn vrouw waren niet minder

Sluiten