Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zou het op prijs stellen een stuk werk van hem te bezitten.

„Dat 's duur", zei Job.

„Zoo, hoe duur dan ?"

„Mot je boven voor wezen. Ik kan zoo goed niet rekenen."

„Waarboven ?"

„Bij meneer."

„Bij welken meneer dan V'

„Mot je aan die vragen."

Job wees op vader.

Deze duidde de zaak nader uit en de meneer kwam terecht bij Antoine.

Ja, ja, bij zou meneer ten spoedigste prijsopgaaf zenden eu teekening .... meneer zou zeker tevreden zijn ....

De prijsopgaaf werd uooit gezonden en de heer kwam nooii terug!

Er werd vaak gevochten in de „Drie Scheepjes". De kroeg lag in een wijk midden tusschen fabrieken, waar stroomen volks eiken dag voorbij kwamen en bijna nooit een rijker mensch zich waagde aan

Sluiten