Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze zouden zien wat ze doen konden. Met die belofte en het goede voornemen, maar weinig hoop ging de familie dieu avond naar huis.

Antoine wilde natuurlijk niet en maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens zeer heftig te zeggen, dat hij niet teekenen zou, nu en nooit, al lagen er honderd hekken te wachten ; en zijn geld terug zou nemen, al lagen er duizend. Zoo dacht hij er over.

Eenigszins anders begon hij te denken toeu hij een officieel gestelden brief ontving van „Joseph Hasvelt, pracktizijn", die hem beleefd verzocht om een onderhoud in bijzijn van zijn vader en zijn broers. Het café de Drie Scheepjes werd als neutraal terrein aanbevolen.

„Ze willen procedeeren, schijnt 't", zei Antoine tot Vanckert.

„Zouen ze V' vroeg de antiquair, „maar waarover dan V'

„Ja . . . over ... Je kunt niet weten?"

„Heb je ooit zoo iets van een contract geteekend V

„Ja. of liever de voogd, toen de zaak gekocht werd."

Sluiten