Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze naar nekken of polsen om ze te nijpen en om te draaien. Vader met zijn mank been deed een paar passen vooruit om een voorovergevallen stakingsjongen in den lials te grijpen en hem dan met zijn grove schoen een wreede trap te geven in de lenden. De jongen kraaide en krijschte van benauwdheid, terwijl zijn mond, heftig tegen den grond gedrukt, vlekken spuug achterliet. Toen, na de eerste oogenblikken van wildweg aangrijpen, kwam de kastelein met een stoel om de aanvallers zwaar op den kop te slaan. Hij liet zijn slagwertuig neervallen in bruisenden drift en moreele verontwaardiging omdat ze de rust van zijn café zoo verstoorden.

Lien en de vrouw bleven met haar stemmen hooge gillen uithalen en wierpen eerst met een paar voetenbankjes, toen met turven, tot afweer van den aanval.

Een trof de gaspit; het gescherfd glas viel naar omlaag op de vechtenden en de vlam, rood en dansend met zwartige toorts, bleef staan branden als verdwaasd door een plotselingen schrik. Twaalf jongens waren nu vol bronstigen vechtlust het kroegje binnengedrongen en sloegen op menschen

Sluiten