Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fameuse trekpaarden uit de fabrieken had hij tot stilstaan gedwongen door een even aanzetten van zijn spieren. Eens had hij ook een kantelenden wagen met hoog opgestapeld oud-roest teruggehouden. Een regen van ijzerscherven was op zijn lichaam neergedaald, maar een moeder met een kind in gevaar, waren gered. Dat spierenspel in werking te zien, die vervulling van een strijdfantasie, die elk werkman achter Job's vreedzame prestaties had gedroomd, was vooral de attractie van dezen stryd : Job als vechtmachine, als koppenpletter. al het woeste mooi van een Hercules in actie, om niet te mogen zien.

Er liep al bloed langs den vloer van het café. Vader had bij zijn val een wond opgedaan, en Nol was gebeten in zijn bovenarm door een labrieks]ongen met wien hij omrolde, toen hij diens arm tot brekens toe achter zijn rug ophoog. Vader vocht niet meer. Hij school bij Antoiue en had een flesch genomen om zich in het uiterst geval te verdedigen. l)e kastelein had ook het vruchtelooze van zijn ordebewaring ingezien en wachtte hijgend van ongeduld op politie. Hij wou anders Her wel helpen, die in een hoek gedrukt»

Sluiten