Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hield, als de schakeering van stemmingen zich maar door een toeval schikken liet tot een vredig mozaiek. Als een schemerend wonder openbaarde zich dat nu opeens weer, hij wist wel dat het van die platburgerlijke gelegenheidstragiek was, waarmee men een plaats kocht bij het vroolijk afscheidsfeest van een koloniaal ; hij wist wel dat deze sentimentaliteit als een stukje vuil door ruwe lichameu moest worden weggewerkt. Maar tevens was hij er zoo dankbaar, zoo diep dankbaar voor, dat hij nu toch weer liever had willen blijven. Het was zooveel gemakkelijker te blijven ; en tusschen zulke zacht-proletarische gevoelens eng beklemd zou het toch ook goed zijn, vond hij. zoo goed als in de wijde ueveling van een breeder leven van hooge emoties.

Job deed het gezin gestadig doorwerken aan het hek, sedert den avond in de „Drie Schepen", beschermd door een paar agenten, die eigenlijk overbodig waren, want de staking verliep. Er waren er al, die zeiden, dat Job en de zijnen groot gelijk hadden gehad, door niet mee te doen.

Sluiten