Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zou voor de zaak een heele schade zijn geweest en geen voordeel voor het beginsel of de organisatie.

Job vond het goed, dat ze zoo zeiden, maar ook het tegendeel ware hem goed geweest.

Het hek was nu zoover, dat de vakken konden worden aangeduid en verdeeld met de toevallige lijnen van wat er aan versiering en relief onder den hamer werd. Het werd een typische, in detailleering vervagende repetitie, als tot een perspectief der groote lijnen van het geheel, dat met tallooze gehamerde, simpele versieringen scheen uit te slaan tot een forsche grootheid. Als een Vulcanus, schepper van werelden, bleef Job arbeiden met den stalen ernst, zooals deze sprak uit de trekken van zijn primitief gezicht; uit zijn oogen schenen die rustige, simpele gedachten te puren, die hem vak op vak langs logische wijze deed aanvullen. Uren duurde het, en soms wel eens dagen, voordat hij, al maar werkend, een plan kreeg voor een indeeling of rangschikking. En als het er was, dan bleek het zoo eenvoudig als kinderen het maken in een aanvallige poging tot overwogen ornamentatie. Er kwam niets in, dat leek op een

16

Sluiten