Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als je ze hier zoo om twaalf uur voorbij ziet gaan, die werklui, waarachtig mensch, dan loopen ze zoo stug en zoo met een gedachte in hun kop, dat je gelooven gaat dat ze met hun aantal het

onmogelijke kunnen."

„En moet daardoor het oude ondergaan? De adel , de kunst onder het geweld van die kudde V

„Een kudde is het niet, want elk voor zich weet ook heel goed wat hij wil. tls alleen maar dat vermogen van alle krachten op een ding te zetten, alle kans oj} een spel, dat ze elk afzonderlijk sterk maakt. Dat kunnen de menschen van vroeger niet! Die denken niet massiel genoeg; ze zijn als rococo-beeldjes heel mooi bewerkt en net zoolang besneden totdat ze te zwak geworden zijn. Ik weet het wel, de inhoud van zoo'n ding is grooter, maar 't staat niet zoo vast . . . We hebben te veel naar het mooie gekeken, naar het kleine mooie. Overal hebben we onze oogen gehad. En van geslacht op geslacht zijn we fijner gaan zien en hebben we onze belangstelling meer verdeeld."

„Dat is juist het mooie van de oude geslachten, dat

Sluiten