Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ten slotte doen ze het toch wel. Ze moeten wel. Daar heb je nou het hek van me broers. Heb je het gezien ? Daar kwam ik eigenlijk voor hier!"

„Ik heb het gezien . . zei Yanckert, stil als voor zich zelf.

„En V' vroeg Antoine.

„'t Was op een winderige regendag; 't stond afgeladen voor 't gebouw van de coöperatie."

„Ja, Woensdag!"

„En", zei Vanckert nog altijd voor zich zelf kijkend, „'t hield 't uit . . ."

„Wat? vondt je het mooi?"

„Nee", weerde Yanckert af. „Mooi niet. 't Is niks! Geen compositie, geen verdeeling, niks."

„Heb ik ook dadelijk gezeid."

„En toch . . . 'k weet het niet. 't Hield het uit tusschen al dat straatlawaai en die helle kleuren.

„Uithouden ? Hoe bedoel je dat eigenlijk ?"

„Nou ja, 't werd niet weggeslagen, 't bleef een stuk ijzer . . . een hek, sterk, hoekig . . ."

„Maar dan is het nog niet mooi !"

„Dat zeg ik ook niet; 't is leelijk als je het

Sluiten