Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet, wat wij hadden willen doen, niet waar V Vanckert vroeg het met zijn stil ziekelijk lachje. Hij was half opgestaan uit zijn bed en hield zich aan de leuning van een stoel vast. Hij zat daar met zijn Dante-profiel, een denkmensch, bijna alleen geest. Zijn bleek gelaat en zilverende haren waren overwaasd door een zachten nevel van inconcretie ; 't leek een heel mooi, oud schilderij, waaruit de wijsheid van een, die deu dood heeft ondergaan, opwademde. Hij vertelde voort: „Mij is het ook overkomen, dat er een schooier kwam, die deed wat ik had willen doen. Hij kende niet zooveel als ik, maar hij had twee sterke armen en toen hij dag en uacht, jaren achtereen had geploeterd, werkte die geofferde arbeid meer uit dan mijn aaugeboren bekwaamheid. Ik snapte het en toen ben ik maar in het antiek begonnen. Mijn tijd was voorbij. Ik kocht miju mooie meubeltjes en mijn porceleiu en trachtte het met een winstje weer te verkoopen. Ik had wat geld en in de kleine bankroetjes en in de vele dagen dat er niets te verdienen viel, is het opgegaan, 't Zit nou allemaal in mijn zaakje en 't zal er wel nooit weer uit komen. Ik heb, al zou je het misschien

18

Sluiten