Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij met wraakgedachten rondgeloopen. En nooit had hij zijn dorst aan een droppel wrakebloed gelescht... En thans voelde hij dat de ellendelingen hem ontglipten. Voor de anderen was het hem onverschillig, maar in Job. dat ouechte kind, dat niet wist wie zijn vader was en huilend was binnen komen loopen, hangend aan de rokken van zijne moeder ...

Antoine zat er zich over te verwonderen, hoe hoe zulk een obscene geboorte nog tot iets anders kon leiden dan tot een bedelaar ot' een dief. 't Was een schaamte tegenover zijn voorouders, dat hij dien waanzin van het toeval niet had kunnen voorkomen. Stom, dubbel stom ook dat hij niet dadelijk bij zijn meerderjarigheid zijn geld genomen had. Toen waren die monsters nog klein en toen waren ze wel gestorven van honger als ze de zaak niet hadden gehad.

Thans kwam er nog allemaal van dat vieze kweeksel bij, van die vechtmenschen uit het fabriekskwartier, schreeuwende jongens met half naakte, bezoedelde lichamen, 't Moest een helsch leven nou zijn in de werkplaats en waarachtig, dat helsche beuken was niet meer te weerstaan.

Hasvelt had gesproken van „de fabriek" van

Sluiten