Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Job en iu de kranten werd ook telkens geschreven van „de fabriek", als het een of ander nieuw afgeleverd stuk smeedwerk werd vermeld.

Er stond dan bijvoorbeeld bij, dat het de „mooiste ambachtskunst was, die de nationale nijverheid tot heden toe opleverde" eu meer lof nog in andere bewoordingen, 't Was voor Antoine om razend te worden, te moeten denken dat Job zou gaan behooren tot de beroemdheden van het land. niet als vuistsmid alleen doch ook als scheppend artist. Jaren geleden had Antoine zelf de ouvruchtbare illusie gehad als schilder of kunstuijverheidsmensch naam te krijgen.

Grimmig op den dwazeu tijdgeest, die een menschdier gaf wat anderen toekwam, stampvoette hij opnieuw van spijt dat hij het nest met kindereu, dat zijn vader had geteeld, niet dadelijk had geschopt in het riool, waarin het thuis hoorde . . . Eu die zelfde vader was thans op straat gezet, door die goddelooze kinderen. Dat behoorde zeker ook tot de moderne socialistische leer van Hasvelt, dat de kinderen hun vader jagen op straat. Het coöperatief beginsel was zeker niet vereeuigbaar met de ouderlijke macht.

Sluiten