Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin was. En ook, dat ze niet meer naar de „Drie Scheepjes'' mochten, dat was een pesthol met een vuile deern. Zooiets had hij gezegd. Het eerste kon Job niet veel schelen ; maar dat van de „Drie Scheepjes" maakte hem zoo nijdig, dat hij den pastoor op straat gezet heeft, toen die zelf ook nog eens kwam preeken. Je moet weten dat Job zoo'n beetje verliefd is op Lien."

„Vader had toch gelijk. Die Lien is niet veel bizonders. Heeft Job dan geen oogen in zijn hoofd

„Dat moet je hem zelf maar eens vragen. Met zijn hartzaken bemoei ik me niet."

„Toch een flinke kerel, die pastoor."

„\indt je? Wat heeft die nou zijn neus in onze coöperatie te steken V

„Hij kwam toch op voor de belangen van vader. Hij is toch zeker wel vooral gekomen om te zeggen, dat vader aan het hoofd van de zaak moest blijven en dat dat smeedwerk slecht is."

„Ja, zoo iets moet-ie geprutteld hebben. Maar hij had tien jaar vroeger moeten komen met zijn predikatie; toen je vader in de penarie zat en geen geld had, toen kwam-ie niet, hé ?"

„Dat weet ik niet. Me vader ging toen nog wel eens naar de kerk." iq

Sluiten