Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wel eens. Eens in de drie jaar misschien." „Nee, veel meer. En het zal hem toch minder kwaad gedaan hebben, dan dat eeuwige drinken in de Drie Scheepjes."

„Jij gaat tegenwoordig zeker ook naar de kerk?" vroeg Hasvelt.

„'t Is in elk geval beter dan bij de socialisten. Jelui dooden alle kunst in den mensch. Vechten, drinken en coöperaties maken, anders kunnen jelui niet. En jelui maken de menschen zoo pedant, dat ze denken alles te kunnen."

„Beter dan de menschen, die wat kunnen, wijs te maken dat ze niets kunnen."

„'t Protestantisme heeft de kunst gedood en het socialisme doodt het voor de tweede maal."

„Ik heb het wel in de gaten", zei Hasvelt scherp. „Je bent een paap geworden, net als je vader;'t verwondert me niet, alle bourgeois worden het ten slotte weer. 't ls maar huichelarij van jelui, die zoogenaamde vrijzinnigheid. Voor je veertigste jaar kan je doen wat je wilt, hè, en dan moet je zien, dat je je zieltje bergt."

Sluiten