Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ergernissen kwamen er toen, omdat byna alle winkeletalage's volkomen onschoon bleken, totdat hij eindelijk kwam voor een kruidenierswinkel, waar een dragelijk effect verkregen was met kotfieboonen en busjes inmaak. Lang stond hij daar voor te delibereeren. Was het een aanwijzing van den kunstzin of niet 1

Het was geen eclatant mooi, zoo constateerde hij; het was te fade. een soort van „coöperatief" mooi . . . zijn hupsche ziel in dronkenschap had veel genoegen van dien vondst, en het werd aanleiding om het plan van de winkeletalages op te doen geven. Hij zou nu een mooie vrouw volgen en afwachten naar welke stadswijk, die hem brengen zou. Daar zou hij dan zoeken, wat hij vinden wou. Want in zulk een stemming van weeldewachting was het toch te grof, het waas van teerlijkheid door een wilsbesluit te verstoren. Het fijne toeval van aesthetische sensatie is zulk een mooie, vreemde geleider. Het gaat stil, altijd wegwijkend van je gedachten, naast je voort. En als het dan geïncarneerd wordt in een vrouw . .. maar het moest een volmaakte vrouw zijn, zonder éen fout in de lijn van haar gezicht ... Er zijn

Sluiten