Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En dan dat smidswerk", kwam Antoine er telkens tusschen. „Er zijn fouten bij tientallen in."

„Bij tientallen, zegt u 1 Alles wat komt uit die vergiftigde bron is font en ellendig. De hoogvaardigkeid van deze lieden spreekt ook uit hun smidswerk, dat vol fouten zit", generaliseerde de pastoor tot vreugde van Antoine, die dan toch eindelijk den geestelijken vriend scheen gevonden te hebben, die zijn klachten wilde aanhooren. Zoo gebeurde het, dat pastoor en Antoine tamelijk bevriend werden ; in de pastorie waren nog dikke boeken met mooie gravuren van oude meesters en reproducties van smeedwerk uit den goeden ouden tijd. Pastoor noodigde Autoine, dat afgedwaalde maar zeer lijdzame schaap, uit, ze eens te komen bekijken. En Autoine zwelgde een paar uur lang in dien vergeten stotiigen pastoralen schat. Hij vond er ook aanleiding in om den pastoor nog weer eens te betogen, dat het werk uit de fabriek vol fouten zat. Hij deed dan alle moeite om den pastoor duidelijk te maken met voorbeelden, dat er zoo en niet zus gesmeed moest worden; het oude voorbeeld was je ware, het eenige.

Sluiten