Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor gewaakt; de beste kunst vindt je in de de katholieke kerken. Al wat je hier voor je ziet", zei de pastoor en hij wees op de boeken, waarin Antoine bladerde, „is bijna uitsluitend kerkelijke knust."

„Ja, dat is zoo ! Maar dat nieuwe smidswerk wordt toch ook mooi gevonden, 't Is uitgeroepen voor „je" kunst."

„Ik heb dat ook gelezen. Ik heb onlangs een stuk onder de oogen gehad over dat zelfde smidswerk. iu een toon gesteld alsof het iets heiligs, een Godswonder betrof."

„Ja, of het 't werk van geleerde, van buitengewone menschen was ... en dan moet je ze zien die smids . . . 't zijn drinkebroers en vechtersbazen."

„Dat is de ijdelheid, waarvoor de kerk steeds gewaarschuwd heeft. De wijsheid van den Almachtige heeft ook deze mogelijkheid voorzien, dat drie broers, eenvoudige lieden door het socialisme verblind, zich de gelijken wanen van menschen van hoogeren stand. De dienaars van de kerk zullen dien hoogmoed bestrijden en ze beveiligen tegen den toorn Gods door ze

Sluiten