Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug te brengen in den schoot van het geloof."

„Dus U denkt, dat alles nog terecht zal komen en het weer worden zal als vroeger !"

„Dat zeg ik niet, dat kan ik niet zeggen."

„Maar U gelooft toch, dat de broers weer gewone smids zullen worden ?"

„Ja, hoogmoed komt voor den val."

Autoine vond het een aangename opfrissching dergelijke redenen aan te hooren, al geloofde hij voorloopig niet al te hard in de macht van den pastoor over coöperatieve zaken en pootige smidsgezellen. Overigens had hij graag gezien, dat de Heer maar dadelijk zijn bliksem eens liet spelen over de bloote lijven van de broers en de vele genooteu, die ze in de werkplaats als helpers en leerlingen hadden aangesteld.

't Werd daar een sooi't bedevaartsplaats, voor alles wat in de groote stad nieuwe sensaties zocht. Zooals vroeger de „Drie Scheepjes" door het volk waren besproken, zoo besprak thans ieder het wonderbare nieuwe werk, dat in de smederij van de drie

Sluiten