Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broers werd gemaakt, 't Was daar al de zooveelste opvoering vau een snel beroemd geworden tooneelstuk. Job, de broers en de jonge kornuiten stonden daar voor laaiende vuren achter in de werkplaats te arbeiden, zoodat men al het beweeg vau hun lichamen van de straat af zien kon, door de wagenwijd openstaande groote deuren. Als uit kraters lekten de vlammen uit de smidse en maakten goudbelichte randen aan hun lijven, die groote, snelbewegende schaduwen wierpen op de muren als wentelden daar enorme raderen rond snelle assen. Het was een arbeidsleven, dat vertiendubbeld scheen in de schemerende ruimte, waar het vuur een brandgloed wierp op alle zwart. De armen werden reuzehefboomen in flakkerend bewegen en de lichamen schoten als rotsblokken, luchtig weggeslingerd door een wereldruimte, die de genius van het werken met zijn adem scheen te doorblazen. Iedereen in de stad wist nu al zoo wat, dat daar het nieuwe smeedwerk werd gemaakt, dat door de kranten was geprezen als een onverwachte, verbazende uitbarsting van arbeidersvernuft tot verfijnden kunstzin. In zes maanden had alles, wat meende te

Sluiten