Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen zeggen vooraan in beschaving te staan, het aanvaard als een veelzeggend teeken des tijds, dat een eenvoudig smid werk had uitgedacht, zoo nerveus, dat de flitsen van een hooger intellect er als diamant schenen ingelegd. Heeren kwamen kijken, omdat ze toch ook wilden weten, waar de coöperatieve werkplaats was en hoe de apocalyptische smid er uit zag; krantenmenschen drongen er binnen en namen stukken werk uit de handen van Her en Nol, om ze te bekijken en zagen Job vorschend aan om een markanten terra te vinden, waarmee ze de expressie van zijn gelaat konden vertolken. Jongens stonden mee te kijken naar de harige borsten van de smids en vooral naar Job, die onder sportieve gymnasiasten legenden had doen ontstaan aangaande zijn spierkracht.

Smid te zijn en zulk werk te leveren was voor sommige jongens een begeeren geworden en ze trilden van aandoening als Job's stieroogen naar buiten loerden, een beetje geërgerd over zooveel, toch altijd ook lastige belangstelling.

„Hebt U het gezien, eerwaarde ?" vroeg Antoine aan den pastoor, „hoe ze daar staan voor de werkplaats 0111 naar de halfnaakte menschen te kijken."

Sluiten