Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIONS

du

CERCLE DE LA LIBRAIRIE NÉERLANDAISE.

Vereeniging ter bevordering der belangen des Boekhandels a Amsterdam.

A. C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw, 1830—1880. Amsterdam, 1887. 2 vol. 8°.

Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. Amsterdam, 1884—1899. Tome I—IV et VIII. 1. 8n.

I. Levensschetsen en verspreide stukken.

II. W. P. Sautijn Kluit, De nieuwsbladen voor den boekhandel. — A. C. Kruseman, De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1806—1814. Brieven van Daniël Elsevier aan Nicolaas Heinsius, 2 Mei 1674—1 Juli 1679.

III. R. van der Meulen, A. W. Sijthoff, Een veertigjarige uitgeversloopbaan 1841 —1881.

IV. J. T. Bodel Nyenhuis, De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der 19e eeuw.

Sluiten