Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Généralités.

(Encyclopédie, Périodiques, Bibliographie.)

Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae, 1636—1886. Accedunt nomina Curatorum et Professorum per eadem secula. H. C., Mart. Nijhoff. 1886.4".

ƒ I4-SO

Bergh van Eysinga, H. W. Ph. E. van den,

Studies. Verspreide opstellen. Zutphen, W. J. Thieme

& Co. 1897. 8°. toile ƒ 2.90

Brinkman's Catalogus der boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 1850—1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt, in alphabetische volgorde gerangschikt, met vermelding van den naam der uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat en den prijs, door R. van der Meulen. Leide, A. YV. Sijthoff. 1884.

in-8°. rel ƒ 39-55

Brinkman's Repertorium op Brinkman's Catalogus, 1850—1882. Leide, A.W. Sijthoff. 1884. 8°. toile. f 21.70 Brinkman's Catalogus der boeken- plaat- en kaartwerken. 1882—1891. Leide, A. W. Sijthoff, 8°. toile. f 43.— Brinkman's Alphabetische lijst van boeken, landkaarten en verder in den boekhandel voorkomende artikelen, 1890 tot 1899. Leide, A. W. Sijthoff, in-8°. Chaque

année f 2.25

Campbell, M. F. A. G., Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. Avec 4 Suppléments. La Haye, Mart. Nijhoff, 1874—90. 5 vol. gr. 8°. ƒ 12.75

Sluiten