Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Confessionale OU Beichtspiegel nach den Zehn Geboten. Reproduit en facsimile d'après 1'unique exemplaire, conservé au Museum Meermanno-Westreenianum. Av. une introduction p. J. W. Holtrop. La Haye, Mart. Nijhoff, 1861. av. 15 pag. facsim. gr. 8°. . . f 4.—

Drijver, F. W., Mozaiek. Allerlei op 't gebied van taalkunde, geschiedenis, volkseigenaardigheden, enz. 2e édit. Groningen, P. Noordhoff. 8°. toile. . f 2.90

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, onder Hoofdredactie van Jan ten Brink, H. J. Schimmel, Joan Berg, e. a. Amst., Uitgevers-Maatschappij „Elsevier". 1891—1899. 18 vol. av. illustr. 8°. toile.

chaque vol. f 6.50

Excelsior. Geïllustreerd tijdschrift onder redactie van A. J. Haagenbirk en J. A. Wormser. Vijftiende jaargang. 1899. Amst., Boekhandel voorheen Höveker & Wormser. av. illustr. 40. toile ƒ 4.50

Gids, De, 64e année. Amst. P. N. van Kampen & Zoon. 1900. gr. 8° ƒ 15.—

Register op de Gids, 1837—1896. 3 vol. gr. 8°.

Holtrop, J. W., Monuments typographiques des PaysBas au XVe siècle. Collection de facsimile d'après les originaux conservés a la Bibliothèque Royale de la Haye et ailleurs. La Haye, Mart. Nijhoff, 1868. av. 133 pl. facs. fol ƒ 125.—

Internationale Bibliotheek.

E. Bellamy, In het jaar 2000.

E. Glou, De strijd om Welvaart.

Socialisme (Fabian Essays in Socialism) 2 vol. S. Göhre, Drie maanden fabrieksarbeider.

L. Tolstoï, Het koninkrijk Gods.

R. Blatchford, Het heden en de toekomst.

Sluiten