Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Internationale Bibliotheek (suite).

W. Booth, In Engeland's donkerste wildernissen. A. Rebel, De vrouw en het Socialisme.

W. Morris, Nieuws uit Nergensoord.

H. Spencer, Recht.

J. Stuart Mill, De slavernij der vrouw. E. de Laveleye, Het eigendom en zijne oorspronkelijke vormen.

Amst., S. L. van Looy. 13 vol. 8°. . . ƒ 13.75

Kepper, G. L., Beknopte en volledige Encyclopedie, behandelende alle takken van wetenschap, nijverheid en kunst. 2* éd. Rotterdam, D. Bolle. 2 vol. 8°. toile, ƒ7.50

Lelie, De Hollandsche, Weekblad voor jonge dames onder hoofdredactie van Mevr. S. M. C. van Wermeskerken-Junius. 12e année. Amst., L. J. Veen. 1898—99. 40. toile /5-5o

Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Tome I—XXX. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1870—1899.8°. relié.

chaque vol. env. f 4.50

Mercuur Code. 2e édit. Amst., J. H. de Bussy. 2 vol. av. supplém. 40. d. vean f 70.—

Mercuurcode, Kleine, Amst., J. H. de Bussy. 1898. 8°. toile ƒ 2.90

Meulen, R. van der, De Courant. Geschiedenis, samenstelling en beheer van groote en kleine nieuwsbladen, naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt. Leide, A. W. Sijthoff, 1885. 2 vol. avec facs. et grav. gr. in-8°. demi-veau f 12.—

Sluiten