Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meulen, R. van der, Over de liefhebberij voor boeken. Voornamelijk met het oog op het boek vóór onze dagen beschreven en afgebeeld. Met ruim 200 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 18 tusschengevoegde kunstbijlagen. Leide, A. W. Sijthoff, gr. in-8°. relié f 1.90

Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld. Met 14 kunstbijlagen in boekdruk, houtgravure, zincographie, lithographie, lichtdruk, chromotypie en photogravure, benevens 73 tekstillustratiën in houtgravure, zincographie, autotypie en typogravure. Leide, A. W. Sijthoff, 1892, gr. in-8°. rel.

f 0.50

- De boekenwereld. Theorie en

practijk van den boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken. Met circa 200 platen, portretten en vignetten. Leide, A. W. Sijthoff. 1897. gr. in-8°. rel. ƒ 4.50

Moes, E. W., De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw. Amst., C. L. van Langenhuysen. 1896—99. Livr. 1—4. pro cpl. 1 —10. 4°. chaque livr ƒ 1.75

Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz. Amst., Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij v/h. Gebr. Binger. 1883—1899. 14 vol. av. illustr. 4". parchemin, chaque vol. ƒ 14.—

Polak, H. J., Studiën. Zutphen, W. J. Thieme & Co. 1888. 8°. toile f 1.95

Revue, De Hollandsche,onder redactie van Frans Netscher. I—IVeannée. Haarlem, De Erven Loosjes. 1896— 1899. av. portr. et illustr. 40. toile, p. année . ƒ7.50

Sluiten