Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bos, R., Geïllustreerde Schoolatlas van Nederland en zijne bezittingen. 3e édit. Groningen, P. Noordhoff. 4°- cart ƒ 0.75

Bruins, F., Het wereldrond. éd. Groningen, P. Noordhoff. 1881. av. illustr. 8°. toile f 9.—

Het beeld der Aarde. Volledige geogra-

phische Atlas. 5e éd. 40. toile ƒ 3.90

— Nederland en Insulinde. Een School- en Handatlas. 2e édit. Groningen, P. Noordhoff. 40. toile.

f 2.40

Algemeene aardrijkskunde. Volledige atlas.

Groningen, P. Noordhoff. 1890. 40. toile . . f 2.40

Dit is die Caerte van der zee; om Oost en West te zeylen. Ghedruckt in 'tjaer 1541. Réïmpression sur le seul exemplaire connu appartenant a la Bibliothèque de 1'Université a Amsterdam exécutée par Wegner et Mottu a Amst. par les soins de H. C. Rogge. Leide, E. J. Krill. 1885. 12°. dos de vél. .... ƒ 5.—

Dit is die kaerte van dye Suyd'zee tot dat Ranserdyep toe, ende tot dat Maersdiep toe, om met schepen wt of in te zeylen van Amsterdam te zeewaert. Ghedruckt int Jaer 1540. Réïmpression etc. Voyez le titre précédent. Leide, E. J. Brill. 1885. 12°, dos de vél. f 5.—

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven door S. Muller Fz., J. A. Feith en R. Fruin Th. Az. Groningen, Erven B. van der Kamp. 1898. 8°. toile ƒ 3.

Hettema Jr., H., Historische Schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis. 2e édit. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 1899. fol. toile ƒ 1.30

Sluiten