Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Droste, Coenraet, Overblyfsels van geheugchenis der bisonderste voorvallen in zijn leeven. Terwijl hij gedient heeft in veld- en zeeslagen, belegeringen en ondernemingen. 3e druk. Met aanteekeningen. Uitgeg. op last der Maatsch. van Nederl. Letterk. (door R. Fruin). Leide, E. J. Brill. 1879. 2 vol. 40. reliè. f 7.50

Duyl, C. F. van, Overzicht der beschavingsgeschiedenis van het Nederlandsche volk. 2« édit. Groningen. J. B. Wolters. 1895. 8°. toile ƒ 3.90

Dijkstra, Waling, Uit Friesland volksleven van vroeger en later. Volksoverleveringen, gebruiken, vertellingen en begrippen. Leeuwarden, Hugo Suringar. 2 vol. gr. 8°. toile ƒ 13.70

Keuw, Ken Halve, 1848—1898. Historisch Gedenkboek uitgegeven door Het Nieuws van den Dag bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Amst. J. L. Beijers & J. Funke. 1898. 2 vol. gr. in-8° .... ƒ 2.—

Fruin, R., Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588—1598. 4e éd. La Haye, Mart. Nijhofif, 1889. 8" ƒ 2.50

— Verspreide geschriften. M. aanteek., toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap, uitgeg. d. P. J. Blok, P. L. Muller en S. Muller Fzn. La Haye, Mart. Nijhofif, 1900. Tome I. gr. 8°.

ƒ 3.60

Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594, door I\ J. Blok, J. A. Feith, S. Gratama, J. Reitsma, e. a. Groningen. J. B. Wolters. 1894. av. illustr. et cartes. 8°. toile ƒ 4.50

Gedenkboek van Heiligerlee. Groningen, P. Noordhofif. av. grav. 8°. toile ƒ 2.50

Sluiten